ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR KVALITETSSÄKRADE & TESTADE

Skrovanoder

Zinkanoder, även känt som offeranoder, spelar en viktig roll i underhållet av din båt. Begreppet "zink" har blivit synonymt med offeranoder, eftersom zink var det ursprungliga materialet som användes för detta ändamål. Men andra metaller, såsom aluminium och magnesium, fungerar också som offeranoder. Det finns flera viktiga faktorer som måste beaktas innan du du väljer typ av offeranoder. Storlek på det du vill skydda, vilket vatten du har båten i men även andra parametrar som färg, livslängd är viktiga.
Spara
20%
Spara
39%