ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR KVALITETSSÄKRADE & TESTADE

Anoder för varmvattenberedare

Offeranoder för varmvattenberedare installeras i syfte att skydda beredaren mot korrosion. Anoden har i syfte att "offra" sig och därmed skydda varmvattenberedaren mot korrosion. På så sätt behöver du aldrig byta varmvattenberedare för att den har rostat sönder, utan bara anoden. Offeranoder för varmvattenberedare är något vi har många av!